Startsida - Föreningen Rådgivning om sekter (ROS)

Välkommen


Vi bildades 1986. I år firar föreningen 30 år!

Föreningen ROS är en ideell sammanslutning av människor som vill värna om individens oberoende.

ROS är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi samarbetar med andra sammanslutningar med likartad målsättning.

Föreningen stödjer människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vileseledande rekryteringsmetoder. Vi arbetar mycket förebyggande för att hindra att människor utsätts för sådana grupper.

ROS verkar genom medlemsmöten och öppna möten, skolbesök och arrangerar föredrag av personer med egna erfarenheter och berättelser.

Vi har även en jourtelefon för personligt stöd och rådgivning åt enskilda.

ROS medverkar till att starta självhjälpsgrupper.


Medlemsavgift: 100 kronor

Plusgironummer: 4311994-0

Organisationsnummer: 855100-3893

Telefon: 031-24 01 07 (onsdagar 18-21)