Påverkan - tankekontroll

Mind Control eller "hjärntvätt". Två svåra ord som idag börjar ersättas med "otillbörlig påverkan". Vad är då otillbörlig påverkan? Otillbörlig påverkan enligt vår uppfattning är när en person förmås att göra någonting som den egentligen inte själv vill.

Inom forskarvärlden finns det idag två fraktioner - en som säger att det inte finns någon som heter hjärntvätt eller mind control i s k manipulativa rörelserna. Det är endast en ursäkt för anhöriga och avhoppare från olika rörelser för att förklara, varför man gått med i vissa rörelser. Den andra fraktionen säger att mind control eller hjärntvätt fungerar. Hur bär man sig då åt. Dr Robert Lifton är en av förgrundsfigurerna i den forskning som påbörjats och pågår i USA runt skador och effekter orsakade av s k mind control. Här nedan listas några av de kriterier som dr Lifton ställt upp. Läsaren kan själv bedöma om man låter sig påverkas av följande:

Personkontroll

Rörelsen kontrollerar

a) Var Du bor, hur och med vem Du umgås
b) Hur Du ser ut, kläder, hårstil etc
c) Vad Du skall äta
d) Hur mycket Du skall sova
e) Din ekonomi
f) Att Du får mycket liten tid eller ingen alls till nöjen och avkoppling

Större delen av tiden används till indoktrinering och gruppritualer, Du måste be om lov, innan Du tar några större beslut, Du måste tala om, om Du börjar tvivla, uppför Du Dig väl får Du belöning, i motsatt fall bestraffas Du. Individuellt tänkande uppmuntras inte - det är gruppen som gäller.

Informationskontroll

a) Information undanhålls om den är negativ
b) Information omskapas för att den skall bli acceptabel
c) Ren lögn

Rörelsen försöker undanhålla information från böcker, tidningar, radio, TV, all kritisk information, information från eller umgänge med f d medlemmar tillåts som regel inte, och dessutom försöker man hålla medlemmen så upptagen att hon/han inte hinner med att reflektera. Ledaren bestämmer vad som medlemmen behöver veta.

Tankekontroll

a) Gruppens sanning är den enda sanningen
b) Svart och vitt tänkande
c) Gud gentemot Djävulen (om rörelsen är religiöst baserad)
d) Oss mot dem

Man kan lära sig att stoppa sina egna tankar, när de dyker upp, genom olika tekniker som rent förnekande, önsketänkande, chanting, meditering, bön, tala i tungor, sjunga eller humma. Ledarna får inte kritiseras och inte heller doktrinen.

Känslokontroll

a) Förtränga och manipulera medlemmens känslor
b) få medlemmen att själv känna sig skyldig. Om det finns problem är de aldrig gruppens eller ledarens fel
c) Rädsla att tänka själv, rädsla för världen utanför,
rädsla för att lämna gruppen etc

En person som är utsatt för denna påverkan kan inte se en positiv och meningsfull framtid utanför rörelsen.